QUICK MENU
co Vás nejvíc zajímá

DODÁVKA ELEKTŘINY
Jak změnit dodavatele
Obchodníci s elektřinou
Ceníky elektřiny
Porovnání obchodníků
Formuláře - vzory
Kalkulačka elektřiny
DOMÁCNOST
Ceny elektřiny
Ceny distribuce
Kalkulačka cen
PODNIKATEL
Ceny elektřiny
Ceny distribuce
Kalkulačka cen
VELKOODBĚRATEL
Ceny elektřiny
Ceny distribuce
Porovnaní cen
Desatero odběratele
Výběrové řízení
OSTATNÍ
Energetické zákony
Vyhlášky k EZ
Cenová rozhodnutí ERU
Vstup pro obchodníky
Vaše dotazy (FAQ)
MODELOVÁ KALKULACE CENY ELEKTICKÉ ENERGIE
Od 1.1.2006 si kterýkoliv odběratel v České republice může svobodně zvolit svého dodavatele elektřiny.

Cena elektřiny je cenou smluvní. Zákazník a dodavatel ji mohou v dohodě stanovit zcela individuálně. Klíčovou informací pro Vaše rozhodnutí, zda změnit svého současného dodavatele, je výše ceny elektřiny, za kterou Vám jí mohou dodat ostatní dodavatelé.

Cena distribuce (dopravy) elektřiny od libovolného dodavatele je cenou pevnou. Nelze ji změnit dohodou mezi distributorem a zákazníkem.
Cenu distribuce stanovuje pro místně příslušného distributora Energetický regulační úřad.

Kalkulace nákladů na dodávku elektřiny je provedena pro jednotlivé kategorie zákazníků na základě standardních cen tradičních dodavatelů a údajů, které do modelu vloží odběratel. Pro jejich doplnění budete potřebovat údaje z faktury za roční dodávku elektřiny od současného dodavatele.

DOMÁCNOST - (kategorie D) odběratel elektřiny, který odebírá elektřinu z distribuční soustavy nízkého napětí a odběr elektřiny slouží pouze k uspokojování jeho osobních potřeb a osobních potřeb příslušníků jeho domácnosti.

PODNIKATEL - (kategorie C) odběratel elektřiny, který odebírá elektřinu z distribuční soustavy nízkého napětí a jeho odběr neslouží pro domácnost (kategorie D).

VELKOODBĚRATEL - (kategorie A a B) odběratel elektřiny, který odebírá elektřinu z distribuční soustavy vysokého nebo velmi vysokého napětí.