QUICK MENU
co Vás nejvíc zajímá

DODÁVKA ELEKTŘINY
Jak změnit dodavatele
Obchodníci s elektřinou
Ceníky elektřiny
Porovnání obchodníků
Formuláře - vzory
Kalkulačka elektřiny
DOMÁCNOST
Ceny elektřiny
Ceny distribuce
Kalkulačka cen
PODNIKATEL
Ceny elektřiny
Ceny distribuce
Kalkulačka cen
VELKOODBĚRATEL
Ceny elektřiny
Ceny distribuce
Porovnaní cen
Desatero odběratele
Výběrové řízení
OSTATNÍ
Energetické zákony
Vyhlášky k EZ
Cenová rozhodnutí ERU
Vstup pro obchodníky
Vaše dotazy (FAQ)
CENY ELEKTŘINY

CENA ELEKTŘINY je cenou smluvní. Její výše může být stanovena na základě dohody odběratele elektřiny a vybraného dodavatele elektřiny. Od 1.1.2006 jsou všichni odběratelé elektřiny v České republiky oprávněnými zákazníky. Svého dodavatele elektřiny si proto mohou zvolit zcela svobodně a dodavatele podle svého rozhodnutí měnit.

V souvislosti s liberalizací trhu s elektřinou se předpokládalo významné snížení cen energií. Skutečný vývoj cen elektřiny se však od tohoto očekávání zdánlivě odchýlil. Ceny elektřiny jsou obchodníky s elektřinou odvozovány od úrovně cen na Pražské energetické burze (PXE). Protože burza je zapojena do obchodování na celoevropském trhu, cenová úroveň sleduje cenovou úroveň ostatních evropských energetických burz. Zde jsou ceny závislé především na vývoji ostatních energetických komodit.

I když je cenová úroveň vymezována výše popsaným způsobem, cena elektřiny jednotlivých obchodníků s elektřinou pro konečné zákazníky se může poměrně významně lišit. Jde o reálný výsledek nastolení konkurence v této oblasti. Záleží na mnoiha okolnostech, které ovlivňují výslednou cenu. Úroveň využití možností volného trhu s elektřinou jsou však dosud ne zcela dostatečně využívány.

Pro Vaší lepší orientaci v cenách jsou na našem webu soustředěny ceny elektřiny vybraných aktivních obchodníků, informace o těchto obchodnícich a nástroje pro porovnání cen konkrétního odběrného místa.

Přehled cen elektřiny vybraných dodavatelů elektřiny pro domácnosti
Přehled cen elektřiny vybraných dodavatelů elektřiny pro podnikatele
Ceny elektřiny pro velkoodběratele