QUICK MENU
co Vás nejvíc zajímá

DODÁVKA ELEKTŘINY
Jak změnit dodavatele
Obchodníci s elektřinou
Ceníky elektřiny
Porovnání obchodníků
Formuláře - vzory
Kalkulačka elektřiny
DOMÁCNOST
Ceny elektřiny
Ceny distribuce
Kalkulačka cen
PODNIKATEL
Ceny elektřiny
Ceny distribuce
Kalkulačka cen
VELKOODBĚRATEL
Ceny elektřiny
Ceny distribuce
Porovnaní cen
Desatero odběratele
Výběrové řízení
OSTATNÍ
Energetické zákony
Vyhlášky k EZ
Cenová rozhodnutí ERU
Vstup pro obchodníky
Vaše dotazy (FAQ)
CENY ZA DODÁVKU ELEKTŘINY

DODÁVKA ELEKTŘINY je v liberalizovaném trhu s energiemi rozdělena na dva relativně samostatné produkty - ELEKTŘINU a DISTRIBUCI ELEKTŘINY. Cena elektřiny, dříve vnímaná jako nedělitelný celek, je v této souvislosti také rozdělena také do dvou sanostatných složek:


CENA ELEKTŘINY - „cena za energii - komoditu“

je podrobena konkurenci (neregulovaná – tržní cena). Proces výběru dodavatele elektřiny probíhá standardním způsobem na tržní bázi. Cena elektřiny i podmínky dodávky jsou předmětem individuální dohody mezi dodavatelem a odběratelem elektřiny (smluvní ceny). Kromě zcela výjimečných přímých kontraktů mezi výrobci elektřiny a konečnými zákazníky vstupují do hry obchodníci s elektřinou. Ti vznikli nejen z původních rozvodných společností, nýbrž na trhu dnes existuje větší množství nezávislé obchodní subjektů.
Na našich stránkách naleznete přehled vybraných aktivních obchodníků s elektřinou a detailních informací o nich, kteří jsou schopni plnohodnotně zajišťovat dodávku elektřiny.


CENA DISTRIBUCE - „cena za dopravu elektřiny“

zůstává i nadále cenou, kterou stanovuje stát prostřednictvím Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Každý odběratel, který splní stanovené podmínky, má v tomto modelu právo na připojení k distribuční síti, přenos a distribuci elektřiny od dodavatele do jeho odběrného místa a systémové služby související s touto dodávkou. Ceny za tuto službu provozovatelů energetických sítí stanovuje v Cenovém rozhodnutí ERÚ. yto pevné ceny se v jednotlivých regionech liší. Distributoři elektřiny jsou povinni tyto ceny uplatnit ve všech případech bez možnosti zvýšení ale i snížení ceny. Cenová rozhodnutí vydává ERÚ zpravidla s účinností pro kalendářní rok.

INFORMACE O CENÁCH NALEZNETE NA NÁSLEDUJÍCÍCH ODKAZECH:
Cenová rozhodnutí ERÚ - Aktuální i historická cenová rozhodnutí Energetického regulačního úřadu
Ceny distribuce - Přehled aktuálních cen za poskytnutí distribuce elektřiny regionálními distributory
Ceny elektřiny - Přehled cen elektřiny vybraných obchodníků s elektřinou