QUICK MENU
co Vás nejvíc zajímá

DODÁVKA ELEKTŘINY
Jak změnit dodavatele
Obchodníci s elektřinou
Ceníky elektřiny
Porovnání obchodníků
Formuláře - vzory
Kalkulačka elektřiny
DOMÁCNOST
Ceny elektřiny
Ceny distribuce
Kalkulačka cen
PODNIKATEL
Ceny elektřiny
Ceny distribuce
Kalkulačka cen
VELKOODBĚRATEL
Ceny elektřiny
Ceny distribuce
Porovnaní cen
Desatero odběratele
Výběrové řízení
OSTATNÍ
Energetické zákony
Vyhlášky k EZ
Cenová rozhodnutí ERU
Vstup pro obchodníky
Vaše dotazy (FAQ)
DESATERO OPRÁVNĚNÉHO ZÁKAZNÍKA
 
    1. Seznamte se z možnostmi, které Vám dává liberalizovaný trh s elektřinou
Vydáním nového Energetického zákona se zákonodárci pokusili zavést do monopolního prostředí dodávek energií standardní tržní nástroje. Využijte této příležitosti stát se jako zákazník pánem na trhu i v této historicky netradiční oblasti.

  2. Uvolněte si cestu ke svobodné volbě dodavatele elektřiny
Smlouva o sdružené službě Vás omezuje při rozhodování o změně dodavatele.
Smlouva o sdružené službě , na kterou byly transformovány historické smlouvy o dodávce elektřiny, zahrnuje přenos, distribuci a systémové služby a dodávku elektřiny s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy (spolu s odpovědností za odchylku).
Pokud se rozhodnete změnit dodavatele elektřiny, musí být provedena transformace současné Smlouvy o sdružené službě. To trvá obvykle příliš dlouho na to, aby bylo možno v dohodnuté době začít odebírat elektřinu od jiného dodavatele a komplikuje to či zcela znemožní realizovat Vaše rozhodnutí.
Transformaci je proto lépe zajistit předem. Mimo jiné to je pro Vašeho současného dodavatele signál o možné změně dodavatele. Na tento signál obvykle automaticky reaguje předložením výhodnějších podmínek než by předložil "spícímu odběrateli".

  3. Požádejte svého distributora o předložení
Smlouvy o připojení - distributor má na sjednání smlouvy 30 dnů
Smlouvy o distribuci - v případě, že odběrné místo je již připojeno by sjednání mělo trvat nejvýše několik dnů

Jakmile máte zajištěnu distribuci elektřiny zajistěte si její dodávku.
  4. Požádejte svého současného dodavatele o předložení Smlouvy o dodávce elektřiny
Smlouva o dodávce elektřiny - smlouva o dodávce elektřiny s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy spolu s odpovědností za odchylku

5. Ve smlouvě si vyhraďte právo "krátké výpovědi"
Zajistěte se proti případu, že dodavatel využil Vaší nezkušenosti a sjednal pro Vás nevýhodné podmínky. Pokud to zjistíte v průběhu platnosti smlouvy , nebudete mít bez "krátké výpovědi" šanci podmínky změnit.

  6. Vyberte si nejvhodnějšího dodavatele v Obchodní soutěži
Jen v kvalifikovaně provedené Obchodní soutěž si vyberete spolehlivého dodavatele, který Vám zajistí podmínky šité Vám :na míru". I kdyby jste si opět vybrali svého dosavadního dodavatele, nepochybně Vám nabídne výhodnější podmínky.

  7. Při rozhodování o změně dodavatele nebuďte nadměrně konzervativní
Nedejte jen na jistotu z minulosti. Vyhodnoťte si zda Váš vztah k historickému dodavateli elektřiny stojí za peníze, které mu za to zaplatíte navíc. Nejvýhodnější dodavatel elektřiny je ten, který se k Vám vždy chová korektně a přitom Vám své služby nabízí za přiměřenou cenu.
Fyzickou dodávku elektřiny je Vám povinen zajistit místně příslušný distributor elektřiny. Toho si nemůžete vybrat a proto je vázán ze zákona zvláštními povinnostmi. V případě neplnění dodávky smluvním dodavatelem, stanoví náhradního dodavatele ERÚ. Ten Vám za podmínek stanovených v Cenovém rozhodnutí bude zajistí náhradní dodávku. Takový případ v ČR však zatím nenastal.

  8. Buďte však obezřetní
U nového dodavatele musíte počítat s určitou nejistotu z neznáma. Volte proto jen takové, kteří se na trhu s elektřinou již nějakou dobu úspěšně pohybují a požadujte odpovídající zajištění možných problémů.

  9. Zodpovědné rozhodnutí je Vaší dobrou vizitkou
Nezapomeňte, že vlastník společnosti, jehož jménem rozhodujete, může mít jiné priority než ty, kterými se Vás snaží zaujmout někteří dodavatelé elektřiny. Nezapomínejte na to, že tím pro koho pracujete je ten, kdo Vás za práci platí.

 10. Neváhejte si najmout specialistu
Nemůžete být odborníci ve všem. Pokud se v této oblasti po zásadních změnách spojených s liberalizací dostatečně neorientujete, neváhejte si najmout specialistu, který za Vás tento problém může komplexně vyřešit. Jeho odměnu pak stanovte v závislosti na skutečném výsledku.