QUICK MENU
co Vás nejvíc zajímá

DODÁVKA ELEKTŘINY
Jak změnit dodavatele
Obchodníci s elektřinou
Ceníky elektřiny
Porovnání obchodníků
Formuláře - vzory
Kalkulačka elektřiny
DOMÁCNOST
Ceny elektřiny
Ceny distribuce
Kalkulačka cen
PODNIKATEL
Ceny elektřiny
Ceny distribuce
Kalkulačka cen
VELKOODBĚRATEL
Ceny elektřiny
Ceny distribuce
Porovnaní cen
Desatero odběratele
Výběrové řízení
OSTATNÍ
Energetické zákony
Vyhlášky k EZ
Cenová rozhodnutí ERU
Vstup pro obchodníky
Vaše dotazy (FAQ)
ZÁSADY OPRÁVNĚNÉHO ZÁKAZNÍKA
Uvolněte si cestu ke svobodnému výběru svého dodavatele elektřiny
Zajistěte si předem oddělení dodávky elektřiny od její distribuce.
Požádejte písemně distribuční společnost, k jejíž síti je připojeno Vaše odběrné místo o předložení návrhu Smlouvy o připojení (v případě již připojených odběratelů obdržíte tuto smlouvu na základě současně platné smlouvy - nic dalšího byste neměli předkládat !!!) a návrhu smlouvy o distribuci elektřiny.
Pozn.: Pro předložení smluv má distributor vyhláškou stanoveny závazné lhůty.
Za distribuci neplaťte víc než musíte.
Konfrontujte dosažené parametry odběru s těmi, za které platíte. Dobrou analýzou můžete dosáhnou úspory v ceně placené za distribuci elektřiny, které Vás možná překvapí.
Buďte zákazníkem a ne "vazalem"
Uspořádejte výběrové řízení na dodavatele elektřiny.
Zkušenost říká, že jakákoliv forma výběrového řízení vede vždy ke snížení ceny !!!
Zapomeňte na nostalgii, jde přece (jen) o peníze
Kromě současného dodavatele oslovte nejméně jednoho "tradičního" dodavatele z každé skupiny firem (Skupina ČEZ, Skupina EON, Skupina Spolu pro Prahu) a několik nezávislých dodavatelů.
Pozor na podmínky
Pří výběru dodavatele dbejte nejen na cenu ale i na transparentnost a podmínky nabídky
Nenechte se přesvědčit jen krásnými slovy.
Ověřte si reference, kterými se Vás dodavatel snaží přesvědčit o tom, že není nikdo lepší, dotazem u jeho odběratelů.
Nezapomeňte, že hospodaříte s penězi svých vlastníků
Pohodlný život v zaběhnutých kolejích je příjemný pro zaměstnance jen do okamžiku, než vlastníci zjistí kolik je takové hospodaření stojí. Ověřte si jak je tomu ve Vaší společnosti.
Požadujte tvrdé podmínky
Nejvýše tříměsíční výpovědní lhůta
Trh s elektřinou nemůže pro zákazníky dobře fungovat pokud bude postaven na ročním cyklu. Zkrácením výpovědní lhůty zdůrazníte svoji pozici zákazníka.
Požadujte variantní nabídky
Každému odběrateli vyhovují jiné tarifní podmínky. Čím větší je dodávky tím více se dodavatel se Vašemu požadavku přizpůsobí.
Nenechte se odradit
Pokud Vás současný dodavatel varuje před změnou, je to tím, že Vám neumí nic lepšího nabídnout. Pokud máte dojem, že Vás vydírá, pak neváhejte …
Nemůžete umět všechno
Zvolte si pro svou podporu kvalifikovaného konzultanta.
Liberalizace trhu s elektřinou není proces jednoduchý. Pokud chcete být úspěšní a nejste v této oblasti specialisty, zajistěte si podporu kvalifikovaného odborníka. Jeho odměnu stanovte ve vazbě na skutečně dosaženou úsporu nákladů.