QUICK MENU
co Vás nejvíc zajímá

DODÁVKA ELEKTŘINY
Jak změnit dodavatele
Obchodníci s elektřinou
Ceníky elektřiny
Porovnání obchodníků
Formuláře - vzory
Kalkulačka elektřiny
DOMÁCNOST
Ceny elektřiny
Ceny distribuce
Kalkulačka cen
PODNIKATEL
Ceny elektřiny
Ceny distribuce
Kalkulačka cen
VELKOODBĚRATEL
Ceny elektřiny
Ceny distribuce
Porovnaní cen
Desatero odběratele
Výběrové řízení
OSTATNÍ
Energetické zákony
Vyhlášky k EZ
Cenová rozhodnutí ERU
Vstup pro obchodníky
Vaše dotazy (FAQ)
SMLOUVY NA DISTRIBUCI ELEKTŘINY

Smlouva o připojení
Smlouvou o připojení se zavazuje provozovatel distribuční soustavy k připojení odběrného místa k distribuční soustavě. Smlouva o připojení zařízení oprávněného zákazníka k distribuční soustavě musí obsahovat:
a)   identifikační údaje smluvních stran s adresami pro doručování,
b)   předmět smlouvy a podmínky připojení zařízení,
c)   termín připojení zařízení,
d)   místo připojení zařízení,
e)   výši podílu žadatele o připojení zařízení k distribuční soustavě,
f)   způsob úhrady podílu žadatele o připojení,
g)   dobu platnosti smlouvy.

Smlouva o distribuci elektřiny
Smlouvou o distribuci elektřiny se provozovatel distribuční soustavy zavazuje dopravit pro výrobce, obchodníka s elektřinou nebo oprávněného zákazníka sjednané množství elektřiny a výrobce. Obchodník s elektřinou nebo oprávněný zákazník se zavazuje zaplatit za tuto službu regulovanou cenu.
Konečný zákazník má však možnost sjednat si v rámci daném vyhláškami a cenovými rozhodnutími takové podmínky, které mu nejlépe vyhovují. Tuto skutečnost si velmi často někteří koneční zákazníci neuvědomují a akceptují "standardní" podmínky, které jim regionální distributor předloží.