QUICK MENU
co Vás nejvíc zajímá

DODÁVKA ELEKTŘINY
Jak změnit dodavatele
Obchodníci s elektřinou
Ceníky elektřiny
Porovnání obchodníků
Formuláře - vzory
Kalkulačka elektřiny
DOMÁCNOST
Ceny elektřiny
Ceny distribuce
Kalkulačka cen
PODNIKATEL
Ceny elektřiny
Ceny distribuce
Kalkulačka cen
VELKOODBĚRATEL
Ceny elektřiny
Ceny distribuce
Porovnaní cen
Desatero odběratele
Výběrové řízení
OSTATNÍ
Energetické zákony
Vyhlášky k EZ
Cenová rozhodnutí ERU
Vstup pro obchodníky
Vaše dotazy (FAQ)
SEPARÁTOR IMPULSNÍCH OBVODŮ MĚŘICÍ SOUPRAVY

Dodavatelé elektřiny dbají na to, aby připojení jakéhokoliv zařízení nesnižovalo spolehlivost funkce soupravy pro měření elektřiny a proto vyžadují elektrické oddělení obvodů obou zařízení. Separátor impulsních obvodů slouží k přenosu měronosných a synchronizačních impulsů z měřicí soupravy dodavatele elektrické energie do zařízení odběratele sloužící pro sledování registraci a řízení odběru elektřiny. Separátor zajišťuje úplné elektrické oddělení obvodů měřicí soupravy  od připojeného pomocného zařízení odběratele elektřiny. 

Separátor je tvořen z primárního obvodu, který je přímo připojen do obvodů měřicí soupravy a sekundárního obvodu, připojeného k zařízení odběratele elektřiny. Jednosměrný přenos impulsů z měřicí soupravy dodavatele elektřiny do pomocného zařízení odběratele je zajištěn pomocí optoelektrické vazby mezi primární a sekundární částí separátoru. Izolační odpor mezi oběma obvody, který je vyšší než 2 kV, je zárukou splnění požadavku na vzájemnou ochranu připojených zařízení.

BLOKOVÉ SCHÉMA

 

Separátor přenáší impuls na výstup v původním tvaru, v jakém byl přiveden na vstup. Elektronický obvod separátoru je koncipován tak, aby byla zajištěna maximální spolehlivost přenosu. Výstupní impuls separátoru je realizován prostřednictvím vyvedení kolektoru a emitoru výstupního tranzistoru (výstup S0).

Separátor lze připojit do obvodů měřicí soupravy dodavatele elektřiny dvěma základními způsoby, které odpovídají způsobu vyvedení impulsů z měřicích přístrojů:

Ø       kontaktní výstup (S1)

Ø       bezkontaktní výstup (S0 - podle DIN 43 864).

Obvod separátoru je umístěn v pouzdru s jedenáctikolíkovou paticí, na níž jsou vyvedena připojovací místa obvodu. Připojení do obvodů měřicí soupravy a zařízení odběratele se provádí pomocí soklu, do něhož se separátor po montáži zasune. Pouzdro separátoru po zasunutí do patice zajišťuje zakrytí přívodních vodičů.

Zapojení separátoru impulsních obvodů bylo od 1.11.1985 chráněno v České republice patentem číslo 255 060.