QUICK MENU
co Vás nejvíc zajímá

DODÁVKA ELEKTŘINY
Jak změnit dodavatele
Obchodníci s elektřinou
Ceníky elektřiny
Porovnání obchodníků
Formuláře - vzory
Kalkulačka elektřiny
DOMÁCNOST
Ceny elektřiny
Ceny distribuce
Kalkulačka cen
PODNIKATEL
Ceny elektřiny
Ceny distribuce
Kalkulačka cen
VELKOODBĚRATEL
Ceny elektřiny
Ceny distribuce
Porovnaní cen
Desatero odběratele
Výběrové řízení
OSTATNÍ
Energetické zákony
Vyhlášky k EZ
Cenová rozhodnutí ERU
Vstup pro obchodníky
Vaše dotazy (FAQ)
REGULOVANÉ SLUŽBY
Podnikat v energetických odvětvích na území České republiky mohou za podmínek stanovených zákonem fyzické či právnické osoby pouze na základě státního souhlasu - licence. Správa licencí byla Energetickým zákonem svěřena do činnosti Energetického regulačního úřadu (dále jen "ERÚ").
ERÚ vydává dle Energetického zákona licence na:
výrobu elektřiny,
přenos elektřiny,
distribuci elektřiny,
licenci na obchod s elektřinou.
Licence na obchod s elektřinou je vydávána na 5 let. Platnost ostatních licencí je 25 let.
Distribuci elektřiny (provozování rozvodného zařízení za účelem "dopravy" elektřiny ke třetím subjektům) je možné poskytovat pouze na základě licence na distribuci. Držiteli licence na distribuci regionálního rozsahu budou od 1.1.2006 de facto pouze tři právní subjekty, a to:
ČEZ Distribuce, a.s.
E.ON Distribuce, a.s.
PREdistribuce, a.s.
Kromě těchto regionálních distributorů, kteří vznikli restrukturalizací původních osmi rozvodných společností, jsou na základě dalších více než 300 licencí provozovány lokální distribuční soustavy.
Licence na distribuci se neuděluje na činnost, kdy odběratel poskytuje odebranou elektřinu fyzické či právnické osobě prostřednictvím vlastního nebo jím provozovaného odběrného zařízení, přičemž náklady na nákup elektřiny na tyto osoby pouze rozúčtuje dohodnutým nebo určeným způsobem a nejedná se o podnikání.
Podmínky distribuce elektřiny jsou na rozdíl od samotného distribuovaného produktu striktně stanovovány státem. Děje se tak prostřednictvím vyhlášek Ministerstva průmyslu a obchodu a Energetického regulačního úřadu. ERÚ je dále na základě Energetického zákona oprávněn stanovit ceny a podmínky platné při přenosu a distribuci elektřiny, a to prostřednictvím cenových rozhodnutí. Cenová rozhodnutí, která jsou závazná pro provozovatele přenosové a distribučních soustav, jsou vydávána zpravidla s platností na kalendářní rok.
Vztahy mezi distributory elektřiny a konečnými zákazníky jsou vymezeny ve Smlouvě o připojení a Smlouvě o distribuci elektřiny.