QUICK MENU
co Vás nejvíc zajímá

DODÁVKA ELEKTŘINY
Jak změnit dodavatele
Obchodníci s elektřinou
Ceníky elektřiny
Porovnání obchodníků
Formuláře - vzory
Kalkulačka elektřiny
DOMÁCNOST
Ceny elektřiny
Ceny distribuce
Kalkulačka cen
PODNIKATEL
Ceny elektřiny
Ceny distribuce
Kalkulačka cen
VELKOODBĚRATEL
Ceny elektřiny
Ceny distribuce
Porovnaní cen
Desatero odběratele
Výběrové řízení
OSTATNÍ
Energetické zákony
Vyhlášky k EZ
Cenová rozhodnutí ERU
Vstup pro obchodníky
Vaše dotazy (FAQ)
OPTIMALIZACE CEN ZA DISTRIBUCI ELEKTŘINY

Regulované ceny elektřiny jsou stanoveny Energetickým regulačním úřadem jako ceny pevné (distributor elektřiny je nemá právo zvýšit ale také ani snížit). Platby jsou závislé na technických parametrech odběru resp. odběrného místa, které však může odběratel elektřiny do určité míry ovlivnit. Díky tomu může ovlivňovat i náklady spojené s cenami za regulované služby (distribuce elektřiny, atd.).
Jednou z významných položek regulovaných cen elektřiny je rezervovaná kapacita.

REZERVOVANÁ KAPACITA   je
u velkoodběratele sjednaná hodnota elektrického výkonu, kterou se zavázal svým odběrem nepřekročit v příslušném     období. Odběratel tuto hodnotu může sjednat jako roční, měsíční nebo jako kombinaci roční a měsíční kapacity.
u maloodběratele hodnota jmenovitého proudu hlavního jističe před elektroměrem..
Způsob stanovení a hodnoty rezervované kapacity mohou významně ovlivnit cenu účtovanou provozovatelem distribuční soustavy za poskytnutí distribuce

OPTIMALIZACE rezervované kapacity
je cestou ke snížení nákladů na distribuci elektřiny. Výpočet optimalizace Vám zpracujeme za základě předání dat o ročním odběru elektřiny.