QUICK MENU
co Vás nejvíc zajímá

DODÁVKA ELEKTŘINY
Jak změnit dodavatele
Obchodníci s elektřinou
Ceníky elektřiny
Porovnání obchodníků
Formuláře - vzory
Kalkulačka elektřiny
DOMÁCNOST
Ceny elektřiny
Ceny distribuce
Kalkulačka cen
PODNIKATEL
Ceny elektřiny
Ceny distribuce
Kalkulačka cen
VELKOODBĚRATEL
Ceny elektřiny
Ceny distribuce
Porovnaní cen
Desatero odběratele
Výběrové řízení
OSTATNÍ
Energetické zákony
Vyhlášky k EZ
Cenová rozhodnutí ERU
Vstup pro obchodníky
Vaše dotazy (FAQ)
OBCHODNÍ PODMÍNKY

Dodavatel:                     Marie Krákorová – ELINK        IČO – 612 56 951

                           Pod Javory 1416/38                 DIČ – CZ 465325125 (není plátcem DPH)

                           148 00  P R A H A   4               tel/fax 244914684, mobil 602211994

Název a cena:

Ø       Separátor impulsních obvodů měřicí soupravy SX.11...........................................................1 700,- Kč/ks
Ø       Dvojitý separátor impulsních obvodů měřicí soupravy DX.21..............................................3 000,- Kč/ks
Ø       Separátor impulsních obvodů měřicí soupravy se zdvojeným výstupem SX.21.................3 000,- Kč/ks
Ø       Sokl pro osazení separátoru vč. Příslušenství...........................................................................150,- Kč/ks

Počet kusů:

Ø      pro každý přenášený impulsní kanál (kWh, 15 min., kVArh ind., kVArh kap.) je použit jeden separátor  SX.11 (SX.21-zdvojený výstup) nebo

Ø      pro dvojice impulsů (kWh + 15 min a kVArh ind. + kVAr kap.) po jednom DX.21 pro každou dvojici.

Na objednávku se doporučuje uvést typ měřicí soupravy a typ regulačního zařízení, se kterými bude separátor propojen.

Dodací podmínky:

Dodávka do 15 dnů po převzetí technicky vyjasněné  objednávky, resp. uzavření kupní smlouvy. Dodané zařízení přechází do vlastnictví odběratele okamžikem připsání částky fakturované za dodávku na účet dodavatele.

Za pozdní úhradu platby účtuje dodavatel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky denně.


Záruční podmínky:

24 měsíců od předání dodávky.