QUICK MENU
co Vás nejvíc zajímá

DODÁVKA ELEKTŘINY
Jak změnit dodavatele
Obchodníci s elektřinou
Ceníky elektřiny
Porovnání obchodníků
Formuláře - vzory
Kalkulačka elektřiny
DOMÁCNOST
Ceny elektřiny
Ceny distribuce
Kalkulačka cen
PODNIKATEL
Ceny elektřiny
Ceny distribuce
Kalkulačka cen
VELKOODBĚRATEL
Ceny elektřiny
Ceny distribuce
Porovnaní cen
Desatero odběratele
Výběrové řízení
OSTATNÍ
Energetické zákony
Vyhlášky k EZ
Cenová rozhodnutí ERU
Vstup pro obchodníky
Vaše dotazy (FAQ)
LIBERALIZACE TRHU S ENERGIEMI
Vydáním Energetického zákona č.458/2000 Sb. byl v roce 2000 pro Českou republiku odstartován proces liberalizace trhu s elektřinou. Pro realizaci tohoto trhu byl zvolen model regulovaného přístupu třetích stran k sítím (reg TPA). V praxi to znamená, že dochází k oddělení dodávky (silové) elektřiny od jejího přenosu a distribuce. Cena elektřiny, dříve vnímaná jako nedělitelný celek, je proto nyní rozdělena na cenu za výrobu a cenu, za kterou je tento produkt přenesen od výrobce až ke konečnému spotřebiteli.
CENA DISTRIBUCE
(„cena za dopravu elektřiny“)
zůstává i nadále cenou, kterou stanovuje stát prostřednictvím Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Každý odběratel, který splní stanovené podmínky, má v tomto modelu právo na připojení k distribuční síti, přenos a distribuci elektřiny od dodavatele do jeho odběrného místa a systémové služby související s touto dodávkou. Ceny za tuto službu provozovatelů energetických sítí stanovuje v Cenovém rozhodnutí ERÚ. Distributoři elektřiny jsou povinni tyto ceny uplatnit ve všech případech bez možnosti zvýšení ale i snížení ceny. Cenová rozhodnutí vydává ERÚ zpravidla s účinností pro kalendářní rok.
CENA ELEKTŘINY
(„cena za energii - komoditu“)
je postupně podrobena konkurenci (neregulovaná – tržní cena). Proces výběru dodavatele elektřiny probíhá standardním způsobem na tržní bázi. Cena elektřiny i podmínky dodávky jsou předmětem individuální dohody mezi dodavatelem a odběratelem elektřiny. Kromě zcela výjimečných přímých kontraktů mezi výrobci elektřiny a konečnými zákazníky vstupují do hry obchodníci s elektřinou. Ti vznikají nejen z původních rozvodných společností, nýbrž se na trhu etablují i nezávislé obchodní subjekty.
Proces přeměny trhu s elektřinou v České republice reálně probíhá od roku 2002. Od 1.1.2005 jsou oprávněnými zákazníky již všichni odběratelé elektřiny s výjimkou domácností. Od 1.1.2006 je trh s elektřinou otevřen ze 100 %, tzn., že všichni odběratelé elektřiny mají právo svobodné volby svého dodavatele.
>>> Prezentace trhu s elektřinou
stahování chvíli potrvá (3,5 MB)