QUICK MENU
co Vás nejvíc zajímá

DODÁVKA ELEKTŘINY
Jak změnit dodavatele
Obchodníci s elektřinou
Ceníky elektřiny
Porovnání obchodníků
Formuláře - vzory
Kalkulačka elektřiny
DOMÁCNOST
Ceny elektřiny
Ceny distribuce
Kalkulačka cen
PODNIKATEL
Ceny elektřiny
Ceny distribuce
Kalkulačka cen
VELKOODBĚRATEL
Ceny elektřiny
Ceny distribuce
Porovnaní cen
Desatero odběratele
Výběrové řízení
OSTATNÍ
Energetické zákony
Vyhlášky k EZ
Cenová rozhodnutí ERU
Vstup pro obchodníky
Vaše dotazy (FAQ)
CENY ZA DISTRIBUCI ELEKTŘINY

Energetický regulační úřad (ERÚ) rozhoduje podle zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, a zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (Energetický zákon) o regulovaných cenách elektřiny. Regulované ceny zveřejňuje prostřednictvím Cenových rozhodnutí.

Cenová rozhodnutí obsahují pevně stanovené ceny a podmínky zejména pro:
1. poskytnutí přenosu a distribuce elektřiny provozovateli přenosové a distribuční soustavy
2. poskytování systémových služeb provozovatelem přenosové soustavy
3. podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZ) a kombinované výroby elektřiny (KVET)
4. decentrální výrobu elektřiny
5. činnost Operátora trhu s elektřinou (OTE)
6. dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance
7. zúčtování rozdílů vzniklých na základě typových diagramů (TDD)
8. dodávku a odběr jalové energie
9. dodávku regulační energie a zúčtování odchylek
10. zvláštní režim zúčtování dodávky elektřiny ve stavech nouze

Přehled některých cen distribučních služeb pro domácnosti
Přehled některých cen distribučních služeb pro podnikatele
Přehled některých cen distribučních služeb pro velkoodběratele
Cenová rozhodnutí ERÚ