QUICK MENU
co Vás nejvíc zajímá

DODÁVKA ELEKTŘINY
Jak změnit dodavatele
Obchodníci s elektřinou
Ceníky elektřiny
Porovnání obchodníků
Formuláře - vzory
Kalkulačka elektřiny
DOMÁCNOST
Ceny elektřiny
Ceny distribuce
Kalkulačka cen
PODNIKATEL
Ceny elektřiny
Ceny distribuce
Kalkulačka cen
VELKOODBĚRATEL
Ceny elektřiny
Ceny distribuce
Porovnaní cen
Desatero odběratele
Výběrové řízení
OSTATNÍ
Energetické zákony
Vyhlášky k EZ
Cenová rozhodnutí ERU
Vstup pro obchodníky
Vaše dotazy (FAQ)

NAŠLI JSME PRO VÁS
V MEDIÍCH

PXE - 11.03.2015
Energetická burza PXE zahájila obchodování pro konečné zákazníky i se zemním plynem.
ČT - 5.1.2015
Komoditní burza Kladno
Reportéři ČT
PXE - 20.11.2014
Energetická burza PXE zahájila obchodování s elektřinou i pro konečné zákazníky.

NÁŠ NÁZOR


AUTORIZOVANÝ PŘÍSTUP

VSTUP pro obchodníky s elektřinou a zemním plynem
Ceny elektřiny - DOMÁCNOSTI

DOMÁCNOST - (kategorie D)

odběratel elektřiny, který odebírá elektřinu z distribuční soustavy nízkého napětí a odběr elektřiny slouží pouze k uspokojování jeho osobních potřeb a osobních potřeb příslušníků jeho domácnosti.


Ceny za dodávku elektřiny jsou cenami smluvními. Dodavatel a odběratel se mohou o jejich výši dohodnout. Dodavatel zpravidla vyhlašuje standardní ceny vždy pro následující kalendářní rok. Zveřejněny musí být nejpozději 30 dnů před dnem jejich účinnosti.
Každý odběratel je oprávněn vybrat si kteréhokoliv dodavatele elektřiny bez ohledu na místo připojení jeho odběrného místa

CENY ZA DODÁVKU ELEKTŘINY (bez distribuce)
dle standardních ceníků vybraných obchodníků s elektřinou platné pro rok

  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010

Ceny a informace o společnosti Energetické centrum, a.s. na našich strámkách nenajdete.
Tento dodavatel elektřiny používáním části našeho jména Euro Energie a svými praktikami "získávání zákazníků" uvádí odběratele elektřiny v omyl a poškozuje dobré jméno naší společnosti Euro Energie CZ, s.r.o.